• Algemeen

 

 1. Dit beleid voor de verwerking van persoonsgegevens ("Beleid Persoonsgegevens") beschrijft hoe Fitness & Nutrition ApS ("Shapenation", "ons", "onze", "wij") informatie verwerkt en verzamelt over onze klanten, waaronder die van jou.
 2. Ons Privacybeleid is van toepassing op persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt of die wij verzamelen via de Shapenation website, www.shapenation.nl ("Website") of die wij verzamelen via Facebook Ads.
 3. Shapenation is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonlijke gegevens en je kunt contact opnemen met Shapenation via  de contactgegevens zoals vermeld in paragraaf 7. 

 

 • Welke persoonsgegevens verzamelen wij, met welk DOEL en wat is de rechtsgrond voor de verwerking?
 1. Wanneer je de website bezoekt, verzamelen wij automatisch informatie over jouw en je gedrag en gebruik van de website, zoals het type browser dat je gebruikt, je IP-locatie, wat je zoekt op de website, de locatie van je netwerk en informatie over je computer.    
  1. We verzamelen dit soort gegevens over je om de gebruikerservaring en de functionaliteiten van onze website te verbeteren evenals voor gerichte marketing via Facebook, Instagram, Google en Youtube. Wij verwerken informatie op deze noodzakelijke manier voor ons belang, het verbeteren van de website en de ervaring voor jou als klant. Hieronder valt ook het tonen van relevante aanbiedingen via advertenties via de eerdergenoemde media.
  2. De rechtsgrondslag voor de verwerking is de EU-verordening inzake persoonsgegevens, artikel 6, lid 1, onder f).
 2. Als je via de website een product koopt of met ons communiceert, verzamelen wij informatie die jij zelf verstrekt, zoals je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betaalwijze, informatie over de producten die je hebt besteld en eventueel geretourneerd, bezorgwijze, en informatie over het IP-adres dat gebruikt is voor de bestelling.
 1. Dit doen wij om de artikelen die je op de website hebt besteld te kunnen leveren en de overeenkomst die we met je hebben te kunnen nakomen, inclusief je recht op retourzendingen en klachten. Wij kunnen ook informatie over je aankopen verwerken om te voldoen aan wettelijke vereisten, zoals de boekhouding. In het geval van aankopen wordt het IP-adres voor dit doel verzameld en om fraude te voorkomen.
 2. De rechtsgrondslag voor de verwerking is de EU-verordening inzake persoonsgegevens, artikel 6, lid 1, onder b), c) en f).
 1. Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verzamelen wij je naam, e-mailadres en eventuele mobiele nummer.
  1. Dit doen wij om je de nieuwsbrieven te kunnen bezorgen.
  2. De rechtsgrondslag voor de verwerking is de EU-verordening inzake persoonsgegevens, artikel 6, lid 1, onder f).
 2. Wanneer je je abonneert op onze nieuwsbrief, kan het zijn dat we vragen naar je naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, enz. Naast je naam, adres en e-mailadres, bepaal je zelf welke informatie je wilt verstrekken.  Als je lid bent, verzamelen wij ook informatie over hoe je gebruik maakt van onze aanbiedingen, de prijsvragen waaraan je meedoet, enz. Wij vergelijken deze informatie met andere informatie die we over je hebben, zoals gegevens over wat je hebt gekocht en eventueel geretourneerd.
  1. Het doel is om je lidmaatschap te beheren en je de diensten en voordelen te bieden die verbonden zijn aan het lidmaatschap van de nieuwsbrief, alsook om je nieuwsbrieven te kunnen sturen en voor gerichte marketing.
  2. De rechtsgrondslag voor de verwerking is de EU-verordening inzake persoonsgegevens, artikel 6, lid 1, onder b) en f). Tijdens je registratie zal je worden gevraagd afzonderlijk toestemming te geven voor elektronische marketing.

 

 • Ontvangers van persoonsgegevens
 1. Je naam, adres, e-mail, telefoonnummer, ordernummer en leveringswijze worden gedeeld met zowel DHL, GLS als Webshipper, die verantwoordelijk zijn voor de levering van je artikelen.
 2. Informatie kan worden doorgegeven aan externe partners die de informatie namens ons verwerken. Wij maken gebruik van externe partners voor onder andere de technologie en verbeteringen van de website, het versturen van nieuwsbrieven en gerichte marketing - waaronder retargeting - en voor jouw beoordeling van ons bedrijf en onze producten. Zo worden je naam en e-mail doorgegeven aan TrustPilot, zodat namens ons een uitnodiging kan worden verstuurd om ons te beoordelen op de TrustPilot website. Als je een beoordeling geeft, wordt TrustPilot de verantwoordelijke voor de verwerking van de verstrekte informatie. Deze bedrijven zijn gegevensverwerkers en verwerken in onze opdracht gegevens waarbij wij de verantwoordelijke zijn voor de verwerking. De gegevensverwerkers mogen de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de uitvoering van de overeenkomst met ons en hebben een geheimhoudingsplicht wat betreft de gegevens. Met alle gegevensverwerkers die namens ons persoonsgegevens verwerken, hebben wij schriftelijke overeenkomsten voor de gegevensverwerking.
 3. Sommige van onze gegevensverwerkers zijn buiten de EU gevestigd. De noodzakelijke waarborgen voor de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten en Canada worden gewaarborgd door de certificering van de gegevensverwerker in het kader van het EU-VS privacyschild, in overeenstemming met Artikel 45 van de EU-verordening inzake gegevensbescherming.
 1. Een kopie van de certificering van Google LLC is hier te vinden:  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
 2. Een kopie van de certificering van Facebook Inc. is hier te vinden: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.
 3. Een kopie van de certificering van Mailchimp is hier te vinden: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active
 4. Een kopie van Klaviyo's certificering is hier te vinden: https://www.klaviyo.com/blog/gdpr-for-ecommerce
 5. Een kopie van Shopify's certificering is hier te vinden:  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNSNAA4&status=Active

 

 • Jouw rechten
 1. Als klant van ons heb je het recht op informatie over je rechten, die wij hieronder op een rijtje zetten, zodat je kunt zien hoe wij je gegevens verwerken:

 

 1. Recht op toegang
  1. Je hebt te allen tijde het recht ons om informatie te vragen over, onder andere, welke informatie wij over je hebben vastgelegd, welk doel de vastlegging dient, welke categorieën persoonsgegevens en ontvangers van gegevens er mogelijk zijn, alsmede informatie over waar de gegevens vandaan komen.
  2. Je hebt het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Als je een kopie wilt ontvangen van je persoonsgegevens, kun je een schriftelijk verzoek sturen klantenservice@shapenation.nl. Er kan gevraagd worden naar een bewijs om aan te te tonen dat je bent wie je zegt dat je bent.
 2. Recht op rectificatie
  1. Je hebt het recht om onjuiste persoonlijke gegevens over jezelf door ons te laten rectificeren. Als je merkt dat er fouten zitten in de informatie die wij over je hebben vastgelegd, neem dan schriftelijk contact met ons op, zodat de informatie kan worden gecorrigeerd.
  2. Informatie die wij hebben verzameld voor inschrijving op onze nieuwsbrief kun je wijzigen door in te loggen op je gebruikersprofiel.
 3. Recht om te worden vergeten
  1. In bepaalde gevallen heb je het recht om al je persoonsgegevens of een deel daarvan door ons te laten wissen, bijvoorbeeld als je je toestemming intrekt en wij geen andere rechtsgrondslag hebben om de verwerking voort te zetten. Voor zover de verdere verwerking van je gegevens noodzakelijk is, bijvoorbeeld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, zijn wij niet verplicht om je persoonsgegevens te wissen.
 1. Het recht om verwerking te beperken tot opslag  

 

 1. Je hebt in bepaalde gevallen het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken tot opslag, bijvoorbeeld als je meent dat de gegevens die wij over jou verwerken niet juist zijn.    
 1. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
  1. In bepaalde gevallen heb je het recht om de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en heb je het recht om deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen.
 2. Het recht van bezwaar
  1. Je hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor onze direct marketing, met inbegrip van de profilering die wordt uitgevoerd voor onze direct marketing.
  2. Je hebt ook het recht om te allen tijde, op gronden van je persoonlijke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens ten behoeve van onze legitieme belangen zoals vermeld in 2.1 en 2.3.
 3. Het recht om toestemming in te trekken
  1. Je hebt te allen tijde het recht om de toestemming die je ons hebt gegeven voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, inclusief je profilering als lid van de nieuwsbrief, in te trekken. Als je je toestemming wilt intrekken, kun je contact met ons opnemen via klantenservice@shapenation.nl.
 4. Recht om een klacht in te dienen
  1. Je hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV, Den Haag, Nederland, met betrekking tot onze verwerking van je persoonsgegevens. Klachten kunnen bijvoorbeeld telefonisch worden ingediend: 088-1805 250.    

 

 • Verwijdering van persoonsgegevens
 1. Gegevens die op grond van punt 2.1. over je gebruik van de website zijn verzameld, worden uiterlijk gewist wanneer je de website gedurende 1 jaar niet hebt gebruikt.
 2. Gegevens die worden verzameld voor je abonnement op onze nieuwsbrief worden gewist wanneer je toestemming voor de nieuwsbrief wordt ingetrokken, tenzij we een andere grondslag voor de verwerking van de gegevens hebben.
 3. Gegevens die zijn verzameld in verband met aankopen die je overeenkomstig punt 2.2 op de website hebt gedaan, worden in de regel 3 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin je je aankoop hebt gedaan, gewist. Gegevens kunnen echter langer worden bewaard indien wij een legitieme reden hebben om ze langer te bewaren, bijvoorbeeld als dit nodig is om rechtsvorderingen in te stellen, te doen gelden of te verdedigen, of als we ze moeten bewaren om aan wettelijke vereisten te voldoen. De boekhoudkundige gegevens worden voor een periode van 5 jaar na het einde van een boekjaar bewaard om te voldoen aan de wettelijke eisen voor de boekhouding.
 4. Gegevens die we hebben verzameld in verband met je registratie voor en gedurende je lidmaatschap van onze nieuwsbrief op grond van paragraaf 2.4 worden automatisch verwijderd: a) als je gedurende 3 jaar niet hebt ingelogd op je gebruikersprofiel, b) als je je lidmaatschap van onze nieuwsbrief deactiveert (opschort) en niet binnen de komende 3 jaar opnieuw activeert, of c) als je je afmeldt voor onze nieuwsbrief.

 

 • Beveiliging
 1. Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen tegen accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde bekendmaking of misbruik van persoonsgegevens.
 2. Alleen werknemers die je persoonsgegevens echt nodig hebben om hun werk te kunnen doen, hebben toegang tot die gegevens.

 

 • Contactgegevens
 1. Fitness & Nutrition ApS is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die via de website worden verzameld.
 2. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit Privacybeleid of één van je in paragraaf 4 beschreven rechten wil uitoefenen, kun je contact opnemen met:

Fitness & Nutrition ApS

Baldersbuen 1

2640 Hedehusene

Denemarken

E-mail: cm@shapenation.nl

 

 1. Wijzigingen in het beleid inzake persoonsgegevens
  1. Als wij het beleid voor persoonsgegevens wijzigen, word je hiervan op de hoogte gebracht bij je volgende bezoek aan de website.
  2. Als je je op onze nieuwsbrief hebt geabonneerd, informeren we je over de wijzigingen in het beleid door informatie te sturen naar je geregistreerde e-mailadres.
 2. Versie
  1. Dit is versie 1 van het Shapenation Privacybeleid van 23/05-2018